Izaberite tip naloga
Data
Informacija

Vaša registracija nam dozvoljava da vas kontaktiramo samo u vezi sa tehničkim pitanjima koja se tiču usluga koje nudimo.

Ako želite da primate informacije o vebinarima, konferencijama, novim publikacijama ili promocijama, molimo označite oba polja za prijavu ispod:

 

Lični podaci koje obrađuje Pearson u skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (eng. “General regulation on protection of personal data“), Pearson Central Europe Sp. z o.o. sa sedištem u Varšavi, ul. Szamocka 8, poštanski broj: 01-748, Varšava ("Pearson") je administrator vaših ličnih podataka. To znači da smo odgovorni za upotrebu vaših podataka na siguran način i u skladu sa važećim zakonima. Molimo kontaktirajte Pearson o bilo kojem pitanju vezanom za obradu ličnih podataka od strane kompanije Pearson, slanjem pisma na: Pearson Central Europe Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Varšava, ili putem imejla na: pce.dpo@pearson.com Molimo vas obratite pažnju da Pearson obrađuje vaše lične podatke sadržane u deklaraciji na osnovu vaše saglasnosti (član 6 (1) (a) ove uredbe) u svrhu marketinga proizvoda i usluga kompanije Pearson, kao i za potrebe naših opravdanih interesa (shodno članu 6 (1) (f) GDPR-a), koji se sastoje od stvaranja zbirki, analiza i statistika za interne svrhe kompanije Pearson, uključujući izveštavanje, marketinška istraživanja, planiranje razvoja usluga, statističko modeliranje i u svrhu podnošenja i odbrane Pearsonovih tvrdnji. Mi ćemo obrađivati vaše podatke tokom trajanja vaše saglasnosti i, u slučaju obrade u svrhu potvrde i odbrane tvrdnji, sve dok oni ne zastare. Davanje ličnih podataka je dobrovoljno. Ako odlučite da nam ne date svoje podatke, nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo informacije o proizvodima i uslugama kompanije Pearson, uključujući nova izdanja. Vaša saglasnost može biti opozvana u bilo kojem trenutku (to neće uticati na zakonitost našeg korišćenja vaših podataka pre opoziva vaše saglasnosti). Vaši lični podaci mogu se deliti sa subjektima koji obrađuju podatke u naše ime, koji učestvuju u našim aktivnostima obrade, tj. subjekti koji rade sa našim IT sistemima i pružaju nam IT alate; subjekti koji obavljaju poštanske i kurirske aktivnosti; subjekti koji nam pružaju savetodavne, konsultantske, revizijske, poreske i računovodstvene usluge; reklamne agencije; i drugi subjekti koji deluju kao posrednici u organizaciji i u obavljanju marketinških akcija. Pearson ne želi i ne namerava da prenese vaše podatke u treću zemlju (van Evropskog ekonomskog prostora) ili međunarodnim organizacijama. Na osnovu vaših ličnih podataka, Pearson neće donositi automatizovane odluke koje se odnose na vas, uključujući odluke kao rezultat profilisanja. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade ličnih podataka koji uključuje upotrebu ličnih podataka radi procene određenih ličnih faktora pojedine osobe, posebno za analizu ili predviđanje rada te osobe, ekonomske situacije, zdravlja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja. Možete nam podneti zahtev u vezi sa: ispravljanjem vaših ličnih podataka; pristup vašim ličnim podacima (tj. pružanje informacija o našoj obradi podataka i obezbeđivanje kopije vaših podataka); brisanje podataka koji se obrađuju na neopravdan način; ograničenja obrade podataka (obustava operacija obrade podataka); zatražite prenos podataka drugom administratoru ili vama (u obimu navedenom u članu 20 ove uredbe); vaš prigovor na obradu ličnih podataka u pravno opravdanom interesu Pearsona. Ako smatrate da obrada vaših ličnih podataka krši zakon, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

* Obavezna polja

Only educational professionals should create an account.
As non-teacher you don't need to create an account.

Ok

Niste se složili da vas kontaktiramo u marketinške svrhe i moći ćemo da vas kontaktiramo samo u vezi sa tehničkim pitanjima koja se tiču usluga koje nudimo.

Ako želite da primate informacije o vebinarima, konferencijama, novim publikacijama ili promocijama, neophodno je da označite oba polja za prijavu. Da li biste hteli da promenite ova podešavanja i da primate ove informacije?

Kliknite U REDU da promenite podešavanja. Kliknite ODUSTANITE da biste potvrdili podešavanja bez davanja saglasnosti da vas kontaktiramo u marketinške svrhe.

U REDU

We use cookies to simplify use and navigation on our website as well as for statistical purposes. By not blocking these files, you agree to their use and storage in the device's memory. You can manage cookies yourself in your browser settings. Learn more in our Terms & Conditions.