Terms & Conditions

Ugovor o licenci za krajnjeg korisnika Pearsona

Molimo pažljivo pročitajte sledeće

Klikom na „Prihvatam“ ili „Slažem se“ ili korišćenjem usluga zaključujete obavezujući ugovor sa Pearson Education, Inc. i njegovim podružnicama. (zbirno, "Pearson")

VAŽNO: Ako ste maloletnik (maloletnik je često osoba mlađa od 18 godina), ne možete se registrovati ili na neki drugi način pristupiti Uslugama (kao što je definisano u daljem tekstu), niti možete pristati na uslove ovog Ugovora o licenci za krajnjeg korisnika (u daljem tekstu „ULKK“ ili “Ugovor”), ukoliko se prethodno vaša obrazovna ustanova ili roditelj ne slože i ne prihvate uslove ovog ULKK-a u vaše ime.

Deca mlađa od 13 godina ne mogu da prihvate uslove ovog Ugovora, registruju se ili na drugi način pristupe Uslugama, osim ako obrazovna ustanova ili roditelj nisu napravili nalog ili se registrovali u njihovo ime.

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom Ugovoru, kontaktirajte nas na: https://support.pearson.com/getsupport/.

Ukoliko ste  stanovnik New Jerseya ili pristupate Uslugama iz države New Jersey, pogledajte odeljak 28, koji govori o našim obavezama prema Zakonu o garancijama i obaveštenjima o ugovoru o potrošačkim ugovorima u New Jerseyu.

Za nas je važno da sa našim Uslugama imate korisno i pouzdano iskustvo. Da bi zaštitio naša i vaša prava, ovaj Ugovor pokriva sve upotrebe Usluga. Pristup ili upotreba usluga za koje tražite registraciju ili upisivanje znači prihvatanje ovog Ugovora kao obavezujućeg sporazuma. Korišćenjem Usluga izjavljujete (1) da ste pročitali i razumeli uslove, (2) da se slažete sa korišćenjem Usluga u skladu sa važećim zakonima i uslovima ovog Ugovora i (3) da ste ovlašćeni korisnik (kao što je definisano ispod). Ne možete koristiti Usluge ako se ne slažete sa Ugovorom ili ako niste ovlašćeni korisnik.

 

 1. Izjava o privatnosti

  Pregledajte našu Politiku privatnosti kako biste razumeli naše postupke u prikupljanju i korišćenju podataka. Prikupljaćemo, obrađivaćemoo i koristićemo vaše lične podatke u skladu sa našim Pravilima o privatnosti.

 2. Izmene ovog Ugovora

  Pearson može da promeni ovaj Ugovora s vremena na vreme iz bilo kojeg razloga. Obično se ove promene izvršavaju kako bi bile usklađene sa trenutnom praksom, u skladu sa promenljivim regulatornim zahtevima ili drugim sličnim namenama. Ako Pearson izmeni ovaj Ugovor na način da značajno promeni uslove ili opseg Usluga koje su vam dostupne, mi ćemo preduzeti razumne napore da vas obavestimo bilo putem e-pošte ili objavljivanjem najave u vezi sa uslugama kako bismo vas upozorili na takve promene. Vaš nastavak korišćenja Usluga nakon što ste dobili razumna obaveštenja o takvim promenama Ugovora predstavljaće vašu saglasnost sa revidiranim uslovima Ugovora. Ako imate bilo kakva pitanja o ovom Ugovoru, kontaktirajte nas na: https://support.pearson.com/getsupport/.

 3. Usluge

  Ovaj veb-sajt i srodne aplikacije i usluge (zajedno nazvani „Usluge“) su u vlasništvu kompanije Pearson Education, Inc. i / ili njenih povezanih kompanija (kolektivno, „mi“ ili „Pearson“). Usluge vam se mogu dostaviti putem interneta preko vašeg pretraživača ili aplikacije (mobilne ili na neki drugi način) i mogu uključivati pristup ("Pristup")  jednom ili više onlajn kurseva ("Kurs(evi)") koji se pružaju putem Usluga, a koriste se u vezi sa časovima i programima koje nudi škola, poslodavac, univerzitet, fakultet ili druga obrazovna ustanova („Ustanova“). Iako se vaš korisnički nalog (definisan u daljem tekstu) za Usluge može da važi i bude aktivan neodređeno vreme, tokom kojeg možete da se prijavite na druge kurseve, vaš pristup tim određenim kursevima koji se realizuju putem Usluga daje se na osnovu pretplate u ograničenom vremenskom periodu (svaki pristup na osnovu jedne „Pretplate“). Usluge može pružati direktno Pearson ili im se može pristupiti putem integracije treće strane sa nalozima kojima upravlja vaša Ustanova ili integrisanim provajderom usluga treće strane („Usluga treće strane“). Usluge mogu da povezuju ili pružaju opcije za pristup veb-sajtovima ili aplikacijama trećih strana.

 4. Zaštita akreditiva naloga

  Usluge su dostupne samo pojedincima, uključujući, ali ne ograničavajući se na obrazovnu ustanovu, administratore i studente, koji su dobili zakoniti pristup Uslugama direktno od Pearsona ili njegovog pružaoca Usluga treće strane ili preko institucije sa kojom je takva osoba povezana ("Ovlašćeni Korisnik" ili "Korisnik"). Da biste pokrenuli pristup Uslugama, morate se registrovati za korisnički nalog („Korisnički nalog“) unošenjem svog imena, prezimena, validne imejl adrese (a u slučaju Upisa naziv vaše Ustanove, obrazovne ustanove i imena kursa/odeljenja ili koda) i biranjem tajnog i jedinstvenog korisničkog imena i lozinke („Akreditivi naloga“), kao i svih dodatnih informacija koje će vam možda tražiti vaša Ustanova. U nekim slučajevima, vaš Korisnički nalog je možda već napravila vaša Ustanovi, ili, direktnim pristupom, integrisana usluga treće strane, poput sistema za upravljanje učenjem, od kojih svako može imati dodatne uslove korišćenja ili zahteve za pristup nalogu. Pearson može koristiti akreditive vašeg naloga za potvrđivanje naloga pre nego što omogući pristup svim Uslugama svaki put kada pristupite Uslugama.

  Možete imati samo jedan aktivan korisnički nalog u bilo kom trenutku. Slažete se da ćete pružiti tačne i istinite podatke prilikom kreiranja Korisničkog naloga i odmah ažurirati takve podatke u slučaju da se promene.

  Ne možete se sami registrovati za Usluge ako ste mlađi od 13 godina, osim ako vaša obrazovna ustanova nije napravila nalog ili se registrovala u vaše ime. Ako ste mlađi od 18 godina, ne možete da se registrujete ili koristite Usluge bez prethodnog dobijanja dozvole roditelja ili staratelja. Međutim, ako ste mlađi od 18 godina i upisani ste na visokoškolskoj ustanovi, možete se sami registrovati za usluge.

  Usluge nisu namenjene za upotrebu stanovnicima zemalja u kojima trgovinska ograničenja zabranjuju prodaju određenih američkih proizvoda ili usluga. Razumete i potvrđujete da administratori povezani sa vašom Ustanovom ili Uslugom treće strane mogu imati pristup vašem korisničkom nalogu i mogu suspendovati, izmeniti ili ukinuti pristup vašem nalogu u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga.

 5. Zaštita akreditiva naloga

  Vaš korisnički nalog je samo za vašu ličnu upotrebu. Ukoliko ne odobrimo mehanizam za takvu upotrebu, strogo je zabranjeno omogućavanje drugima da pristupe Uslugama ili ih koriste putem vašeg korisničkog naloga i vi ste odgovorni za sve upotrebe Usluga povezanih sa vašim poverljivim podacima, bez obzira da li ih koristite lično ili ih koristi treća strana zbog vašeg otkrivanja akreditiva vašeg naloga.

  Da biste zaštitili bezbednost poverljivih podataka naloga i usluga, važno je da održavate poverljivost podataka svog naloga. Slažete se da nećete (1) koristiti tuđe Akreditive za nalog ili (2) otkriti poverljivosti vašeg naloga bilo kojoj trećoj strani ili službi, osim ovlašćenom servisu treće strane. Saglasni ste da ćete preduzeti razumne korake da zaštitite tajnost svojih Akreditiva i odmah obavestite Pearson na https://support.pearson.com/getsupport/ o bilo kojem poznatom ili sumnjivom gubitku, otkrivanju ili krađi poverljivih podataka sa vašeg naloga i / ili pristupnih kodova koje dobijete u vezi sa Uslugama.

 6. Vlasništvo nad Uslugama

  Veb-sajt, materijali za tečajeve i drugi sadržaji koji se pružaju putem Usluga (zbirno, „materijali“) i bilo koji prateći softver, aplikacije i sistemi (u celini „aplikacije“) su ekskluzivno vlasništvo kompanije Pearson Education, Inc., njenih podružnica i / ili davalaca licence i zaštićeni su američkim i međunarodnim zakonima o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Sva prava koja ovde nisu izričito data pridržana su. Osim onog što može biti navedeno u ovom Ugovoru, reprodukcija, redistribucija, modifikacija, objavljivanje ili prilagođavanje materija ili aplikacija, u celosti ili delimično, bez izričitog pismenog pristanka kompanije Pearson i/ ili njegovih davalaca licence strogo je zabranjeno. Usluge vam mogu dozvoliti kopiranje ili preuzimanje određenog materijala, ali imajte na umu da dostupnost ove funkcije ne znači da gornja ograničenja ne važe.

  Ako nije drugačije naznačeno, zaštitni znaci, znaci za usluge i trgovački nazivi (zbirno, „Marke“) koji se pojavljuju na Uslugama su vlasništvo kompanije Pearson ili njenih davalaca licence. Svi zaštitni znaci koji nisu u vlasništvu kompanije Pearson i koji se pojavljuju u Uslugama su vlasništvo njihovih vlasnika. Slažete se da nećete zloupotrebljavati ili omalovažavati bilo kakve Marke povezane sa Uslugama ili koristiti Marke (ili bilo koje zbunjujuće slične marke) na način koji bi pogrešno predstavio vlasništvo nad Markama ili na drugi način zbunio javnost u pogledu izvora ili porekla bilo kojeg proizvoda ili usluge. Ne bi trebalo da koristite nijednu Marku bez pismenog pristanka vlasnika Marka, koristeći odgovarajuće obaveštenje i dodeljivanje vlasničkih prava na zaštitni znak, i korišćenje Marki u skladu sa primenljivim smernicama za upotrebu koje je dao odgovarajući vlasnik Marke. Svako takvo va[e dozvoljeno korišćenje Marki će biti u korist dotičnog vlasnika Marke.

 7. Ograničena licenca

  Pearson vam daje ograničenu, neprenosivu, neekskluzivnu, ne-podlicencirajuću licencu za korišćenje Usluga za njihovu namenu i u skladu sa uslovima i ograničenjima navedenim u ovom Ugovoru o pravima privatnosti (EULA), Pravilima o privatnosti i bilo kojim dodatnim uslovima koje može da ustanovi vaša institucije ili služba treće strane.

  Možete koristiti, prikazivati, i, kada su takve funkcije dostupne na Uslugama, preformatirati, preuzimati i štampati, materijale dobijene putem Usluga isključivo za vaše lične, nekomercijalne i lične obrazovne svrhe.

  Odgovorni ste za ispunjavanje zahteva tada važećeg hardvera, operativnog sistema, Internet pretraživača i drugih tehničkih zahteva neophodnih za pravilno korišćenje i pristup Uslugama. Sva prava koja ovde nisu posebno data pridržana su Pearsonu. Priznajete da licenca data u okviru ovog ugovora EULA ne pruža vam pravo vlasništva nad Uslugama ili materijalima koji se u njima nalaze, već samo pravo ograničene upotrebe pod uslovima i odredbama ovog Ugovora.

 8. Dozvoljena upotreba materijala

  Možete povremeno i sporadično da u memorandume, izveštaje i prezentacije uključite neznatne delove Materijala, a to samo u onoj meri u kojoj je takva upotreba u obrazovne svrhe nekomercijalne prirode te se može svesti i dopustiti kao "poštena upotreba", "pošteno poslovanje" ili ekvivalentno ovome, prema važećem zakonu o autorskim pravima i intelektualnom vlasništvu, pod uslovom da takva upotreba inače ne umanjuje pedagošku ili komercijalnu vrednost Materijala ili Usluga i ako je na neki drugi način popraćena odgovarajućim obaveštenjima o autorskim pravima. Ako želite da zatražite dozvolu za reprodukciju materijala ili imate bilo kakvih pitanja o tome kako uključiti obaveštenja koja su potrebna prema odredbama ovog odeljka, molimo pogledajte informacije i kontakte dostupne na www.pearsoned.com/permissions.

  Imajte u vidu da se dodatna odobrenja mogu tražiti i od Pearsonovih davalaca licence. Vaša upotreba bilo kojih Materijala, bilo pod „fer upotrebom“ ili uz dozvolu, mora da sadrži sva primenljiva obaveštenja o autorskim pravima, zaštitnim znakovima i drugim obaveštenjima i odgovarajuće pripisivanje izvora Pearson-u i njegovim davaocima licenci.

  Pre upotrebe bilo kojeg materijala koji je označen kao „otvoren“, OER ili dostupan za javnu upotrebu, trebalo bi da proverite važeća ogranienja licenciranja koja se odnose na takve Materijale. Pearson ne daje pravo na korišćenje „otvorenog“, „OER“ ili „dostupnog za javnu upotrebu“ sadržaja izvan Usluga.

 9. Zabranjene upotrebe Materijala

  Osim ako vam to EULA izričito dozvoli, ne smete koristiti, menjati, prilagođavati, preoblikovati, preuzimati, postavljati, objavljivati, reproducirati, emitovati, objavljivati, prikazivati, izvoditi, prenositi ili redistribuirati bilo koji Materijal u bilo kojem obliku, formatu ili medijumu ili na način bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Pearson i/ili njegovih davalaca licence. Priznajete da će širenje bilo kojih pitanja za ocenjivanje ili odgovora sadržanih u Materijalima značajno umanjiti vrednost Usluga i strogo je zabranjeno. Ne ograničavajući ovo ograničenje, prihvatate da sledeće „Zabranjene upotrebe“ neće predstavljati „fer upotrebu“ i posebno su zabranjene pod uslovima ovog EULA-a bez pismenog odobrenja i da bilo koja takva zabranjena upotreba predstavlja značajno kršenje uslova ovog EULA:

  • stavljanje Materijala na raspolaganje u štampanom obliku u vezi sa „paketima kurseva“ i/ili rezervnih bibliotečkih  materijala ili pored toga postavljanje Materijala dostupnim onlajn izvan Usluga, bez obzira da li je takva upotreba povezana sa kursom za koji se pružaju usluge;
  • stavljanje materijala na bilo koji način dostupnim drugima (čak i članovima vaše institucije) koji nisu ovlašćeni korisnici i/ili u vezi sa kursevima ili drugim aktivnostima za koje Usluge nisu ovlašćene za upotrebu;
  • objavljivanje ili na drugi način širenje izvan Usluga rešenja na pitanja ili drugog sadržaja za ocenjivanje sadržanog u Materijalima (bilo da ste ih generisali vi, Pearson ili treća strana);
  • reprodukovanje ili distribucija izvan Usluga, na bilo koji način, bilo kakve ilustracije, grafikone, fotografije, obrisa, opsežnih tekstualnih odlomaka, poglavlja ili e-knjige sadržane u Materijalima za upotrebu izvan relevantnih Usluga.
 10. Odgovarajuća upotreba usluga

  Izričito vam je zabranjeno bilo koje ponašanje koje: ugrožava sigurnost, integritet ili dostupnost Usluga; pruža ili olakšava pristup Uslugama od strane neovlašćenih korisnika ili usluga; i/ili rezultira zabranjenim kopiranjem, prenosom ili izlaganjem Materijala, Aplikacija ili Korisničkih informacija povezanih sa Uslugama. Zastupate i slažete se da nećete koristiti Usluge kršeći ovaj EULA, bilo koji važeći lokalni, državni, nacionalni ili međunarodni zakon ili propis, i/ili akademska pravila ili politiku vaše Institucije. Nadalje se slažete da nećete koristiti Usluge na način koji ugrožava sigurnost, stabilnost ili integritet Usluga ili mreža povezanih sa Uslugama ("Servisna mreža"). Ne ograničavajući se na gore navedeno, potvrđujete i suglasni ste da nećete preduzeti ništa:

  • da biste se lažno predstavili kao bilo koje lice ili entitet, ili lažno izjavili ili na drugi način pogrešno predstavili svoju pripadnost osobi ili entitetu; uključujući korišćenje korisničkih odobrenja druge osobe (uključujući lozinke) ili omogućavajući drugima da koriste vaša korisnička odobrenja;
  • da biste koristili ili pokušali da koristite bilo koju „dubinsku vezu“, „strugač“, „robot“, „bot“, „pauk“, „rudarenje podataka“, „računarski kod“ ili bilo koji drugi automatizovani uređaj, program, alat, algoritam, postupak ili metodologija ili ručni postupak koji ima slične procese ili funkcionalnosti, za pristup, pribavljanje, kopiranje ili nadgledanje bilo kog dela Usluga, bilo kojih podataka ili sadržaja pronađenog ili dostupnog putem Usluga ili bilo kojeg drugog materijala bez prethodnog pismenog pristanka kompanije Pearson ;
  • da biste prekršili bilo koju meru koja se koristi za ograničavanje ili sprečavanje pristupa Uslugama ili osim toga pokušali pribaviti na bilo koji način bilo koji sadržaj, funkcionalnost ili druge informacije koje vam nisu namerno stavljene na raspolaganje bilo vidljivim prikazom na Uslugama ili pristupom preko vidljive veze na Uslugama;
  • da biste dekompilirali, učinili obrnuti inženjering ili pokušali na neki drugi način dobiti izvorni kod Usluga;
  • da biste pokušali, na bilo koji način da steknete neovlašćeni pristup servisnoj mreži, pribavite lozinku, nalog ili druge bezbednosne informacije od bilo kog drugog korisnika ili o bilo kom drugom korisniku, ili da biste na drugi način narušili bezbednost servisne mreže ili pristupile šifrovanim kodovima;
  • da biste ometali ili poremetili (ili pokušali da ometate ili poremetite) pravilan rad Usluga ili servisne mreže ili kršili bilo kakve zahteve, postupke, politike ili propise Servisne mreže;
  • da biste preduzeli ili pokušali bilo koju radnju, koja je inače isključivo i apsolutno diskreciono pravo kompanije Pearson, a koja nameće ili može nametnuti nerazumno ili nesrazmerno veliko opterećenje ili opterećenost servisne mreže, i remeti normalan protok podataka ili ugrožava stabilnost Usluga ili usluge Mreža; ili
  • da biste se uključili u postupke koji su isključivo i apsolutno diskreciono pravo Pearsona, a koji umanjuju pedagošku ili komercijalnu vrednost Usluga, krše bilo koja vlasnička prava nad Materijalima ili aplikacijama, ili na drugi način krše ovaj EULA.

  Pearson zadržava pravo, prema sopstvenom nahođenju, da obustavi ili ukine pristup i korišćenje Usluga u odnosu na bilo kog korisnika za koga Pearson opravdano veruje da je preduzeo ili učestvovao u bilo kojoj od prethodno navedenih aktivnosti, prekršio odredbe ovog sporazuma EULA, ili čije radnje jesu nanele ili će  verovatno, na neki drugi način, naneti štetu Pearson-u, Uslugama, servisnoj mreži ili drugim korisnicima, ili iz bilo kojeg drugog razloga prema isključivoj i apsolutnoj diskreciji kompanije Pearson. Pored toga, Pearson može obustaviti ili ukinuti vaš pristup u bilo kom trenutku na zahtev vaše institucije.

 11. Dozvoljeni sadržaj korisnika

  Usluge mogu ovlašćenim korisnicima pružiti funkcionalnosti za kreiranje, učitavanje ili postavljanje pitanja, odgovora, komentara, ideja, članaka, informacija, podataka, teksta, multimedijalnog sadržaja, razgovora ili dnevnika, poruka i drugih materijala ili podnesaka („Korisnički sadržaj“) . Korisnički sadržaj možete objavljivati samo ako je vaše originalno delo ili ako ste za njega preko Usluga stekli potrebna prava ili dozvole za reprodukciju i javno prikazivanje i ako uključuje bilo koja primenljiva obaveštenja o vlasništvu ili pripisivanju. (Napomena: Činjenica da je sadržaj javno dostupan na Internetu ne znači da se takav sadržaj može slobodno koristiti bez traženja prethodne dozvole vlasnika.) Vi ste jedini odgovorni za Korisnički sadržaj koji objavljujete na Uslugama i slažete se da nećete stvarati, objavljivati, prenositi ili se povezivati sa bilo kojim zabranjenim korisničkim sadržajem (kao što je definisano dole). Pearson ne vrši pretpregled Korisničkog sadržaja i ne preuzima nikakvu odgovornost za Korisnički sadržaj. Stavovi i mišljenja izraženi u bilo kom Korisničkom sadržaju ne odražavaju nužno stavove kompanije Pearson ili njenih davalaca licence. Pearson ima pravo (ali ne i obavezu), po sopstvenom nahođenju, da nadgleda, odbije da objavi ili na drugi način distribuira ili ukloni bilo koji Korisnički sadržaj iz bilo kojeg razloga i da ukine vaš pristup Uslugama kako bi sprečio dalje objavljivanje ili distribuciju zabranjenog Korisničkog sadržaja. Ako otkrijete zabranjeni Korisnički sadržaj i želite nas obavestiti, kontaktirajte nas na dmca.agent@pearsoned.com.

 12. Upotreba Korisničkog sadržaja

  Stvaranjem, objavljivanjem, prenošenjem ili povezivanjem sa Korisničkim sadržajem, Pearsonu dajete trajno, besplatno, svetsko pravo i licencu da koristi, hostuje, daje licencu, skladišti, reprodukuju, prenosi, prilagođava i distribuira taj Korisnički sadržaj i bilo koja derivatna dela kreirana iz tog Korisničkog sadržaja (kao što su ona koja nastaju kao rezultat promena koje napravimo tako da vaš Korisnički sadržaj bolje funkcioniše sa Uslugama) u vezi sa Uslugama. Nadalje, potvrđujete i slažete se da će vaš Korisnički sadržaj biti dostupan drugim Korisnicima pod istim uslovima kao što ste ih odobrili Pearsonu u skladu s ovim EULA-om i posebno ovim Odeljkom 12. Pearson neće biti odgovoran ili krivično odgovoran za brisanje, uništavanje, oštećenje, gubitak ili neuspeh u čuvanju bilo kog Korisničkog sadržaja. Objavljivanjem Korisničkog sadržaja koji je u vlasništvu trećih lica, izjavljujete da ste dobili pravo da Pearsonu date pravo da takav Korisnički sadržaj učini dostupnim Ovlašćenim korisnicima u istoj meri kao što su i Materijali dati uz Usluge. Slažete se da dajete odgovarajuća obaveštenja o autorskim pravima u vezi sa bilo kojim Korisničkim sadržajem u kojem vi ili treća strana tvrdite da imate autorska prava. Dodatni uslovi i opcije mogu se predstaviti putem korisničkog interfejsa dostupnog na Uslugama za slanje ili učitavanje Korisničkog sadržaja koji će imati istu snagu i efekat kao uslovi ovog EULA.

 13. Zabranjeni korisnički sadržaj

  Uvek ćete se pridržavati svih važećih lokalnih, državnih, saveznih i stranih zakona pri korišćenju Usluga. Slažete se da nećete (direktno ili putem drugih) davati, kreirati, postavljati, objavljivati, povezivati ili na bilo koji drugi način uzrokovati distribuciju bilo kog sadržaja ili korišćenje Usluga na bilo koji način koji:

  • je protivzakonit, štetan, preteći, nasian, uznemiravajući, mučan, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, opscen, pogrdan, zadirući u tuđu privatnost, s mržnjom, ili je rasno, etnički ili na drugi način podložan prigovorima ili krši pravila ili politiku Institucija;
  • krši bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava ili druga vlasnička prava bilo koje strane ili koji nemate pravo da prenosite po bilo kojem zakonu ili pod ugovornim ili fiducijarnim odnosom (kao što su unutrašnje informacije, vlasničke i poverljive informacije do kojih ste došli ili otkrili u sklopu radnih odnosa ili prema sporazumima o neotkrivanju podataka;
  • ugrožava sigurnost, dostupnost ili integritet Usluga ili nanosi štetu bilo kojem Korisniku i njegovoj imovini upotrebom zlonamernog koda ili drugih kontaminirajućih ili destruktivnih uređaja;
  • prenosi reklamni materijal i/ili bilo koje neželjene ili neovlašćene promotivne materijale, neželjenu poštu, SPAM, lančana pisma ili bilo koji drugi oblik pozivanja koji krši bilo koja važeća pravila, propise ili zakone ili na bilo koji drugi način ometa pravilan rad Usluga ili Servisne mreže ; ili
  • na neki drugi način krši uslove ovog ugovora (EULA).
 14. Korisnički predlozi

  Pearson uvek pozdravlja predloge i komentare u vezi sa Uslugama. Predložena poboljšanja, dodatke ili druge komentare možete da pošaljete Pearsonu, bilo putem Usluga, onlajn, van mreže, usmeno, ili pismeno („Korisnički predlozi“). Bez obzira na način slanja, ovim potvrđujete da će sva prava u odnosu na pravo, titulara i interesovanja i bilo koja druga prava na intelektualnu svojinu u Korisničkim predlozima postati isključivo vlasništvo kompanije Pearson i mogu se koristiti u njene poslovne svrhe prema isključivoj i apsolutnoj diskreciji kompanije Pearson, bez bilo kakvog plaćanja vama ili davanja na vaš račun. Ova politika ima za cilj da izbegne mogućnost budućih nesporazuma kada proizvodi i usluge koje je razvio Pearson mogu drugima izgledati slični njihovim sopstvenim podnescima ili komentarima. Nikakve reference u pogledu vaših ličnih podataka neće biti stavljene u vezi sa bilo kakvom upotrebom Pearson Korisničkih predloga.

 15. Bez odgovornosti za veb stranice i sadržaj treće strane

  Pearson ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj treće strane („Sadržaj treće strane“), za usluge ili aplikacije kojima se može pristupiti putem veza na Uslugama do veb sajtova koje hostuju treće strane koje su izvan Pearsonove kontrole („Veb sajtovi trećih strana“) . Pearson ne odobrava niti garantuje tačnost, integritet ili kvalitet veb sajta treće strane niti sadržaja treće strane i odriče se svake odgovornosti za bilo kakve greške, propuste, kršenje prava trećih strana ili nezakonito ponašanje koje proizilaze iz takvog sadržaja ili veb sajtova. Uključivanje veze do bilo kojeg veb sajta treće strane u Usluge ne podrazumeva da su vlasnici tih sajtova trećih strana sponzorisali ili podržali Usluge. Pearson nije odgovoran za pristup sajtovima trećih strana kojima se pristupa putem veza do Usluga. Ako otkrijete da veza do veb sajta treće strane više ne funkcioniše, kontaktirajte nas na: https://support.pearson.com/getsupport/. Sve veze koje upućuju korisnike na neprikladan sadržaj ili zabranjeni korisnički sadržaj treba da nam se prijave na dmca.agent@pearsoned.com.

 16. Dostupnost Usluge

  Obim i dostupnost Usluga mogu se razlikovati u skladu sa (1) dodatnim uslovima predstavljenim u trenutku kupovine ili registracije, (2) Upisom ili registracijom na određeni Kurs ili Uslugu, i/ili (3) bilo kojim uslovima licenciranja između Pearsona i vaše Ustanove. Pearson nije odgovoran za ograničenja pristupa koja su rezultat bilo koje usluge treće strane ili su rezultat određenih postavki naloga koje je uspostavila vaša Ustanova. Odgovorni ste za dobavljanje pristupa Internetu kako biste koristili Usluge. Možete pristupiti Kursu dostupnom putem Usluga samo tokom trajanja kupljene pretplate (obično jedan ili dva semestra u zavisnosti od Tečaja), bez obzira da li se Usluge koriste ili ne i podložno Pearsonovom pravu da prekine pristup prema ovom EULA-u. Pristup obrazovnim ustanovama može se obezbediti na neodređeno vreme dok drugačije ne bude ukinut u skladu sa ovim EULA.

  Dok Pearson ulaže razumne napore da obezbedi dostupnost Usluga ovlašćenim Korisnicima sa aktivnim pretplatama, Usluge mogu biti nedostupne ograničeno vreme zbog redovnog održavanja, hitnog održavanja ili faktora koji su izvan Pearsonove kontrole, kao što su prekidi Internet usluga ili nepredviđene pretnje integritetu ili bezbednosti Usluga.

  Pearson može u bilo koje vreme, sa ili bez obaveštenja da vam ograniči upotrebu i dostupnost Usluga i/ili prekinuti bilo koji deo, funkciju ili sadržaj Usluga. Pearson će uložiti razumne napore da izda obaveštenje za Ovlašćene korisnike o značajnim promenama Usluga ovlašćenim korisnicima sa aktivnim pretplatama kad god je to razumno izvodjivo i pružiće alternativne materijale ili usluge ako značajni delovi Usluga postanu nedostupni. Informacije i ispravke o promenama Usluga i njihovoj dostupnosti redovno se objavljuju na Pearson Support.

 17. Prekid pristupa

  1. Probni pristup. U individualnim slučajevima, Usluge vam mogu biti dostupne za period probnog pregleda do petnaest (15) dana („Period za pregled“). Tokom perioda pregleda biće vam besplatan pristup Uslugama; međutim, pristup Uslugama ponuđenim za probni pregled će se prekinuti ako plaćanje nije izvršeno pre isteka perioda za pregled. Prekid usluge ne ukida automatski vaš korisnički nalog. Nadalje, izričito prihvatate i saglasni ste da će, u bilo kojem trenutku tokom perioda pregleda, Pearson, prema vlastitoj diskreciji, ako utvrdi da koristite Period za pregled kao zamenu ili punomoćstvo za plaćenu Uslugu, moći odmah prekinuti ili obustaviti vaš pristup Usluzi o kojoj je reč za koju ste dobili period pregleda. U slučaju bilo kakve obustave ili prekida vašeg pristupa takvoj Usluzi, vi prihvatate i slažete se sa: (a) Usluga, njena funkcionalnost, aktivnosti, materijali ili bilo kakvi rezultati generisani vašim korišćenjem nje neće biti dostupni vama ili bilo kojoj drugoj osobi; i (b) ni vi ni bilo koja druga osoba niste ovlašćeni da pristupite ili koristite bilo kakve rezultate nastale korišćenjem suspendovanog ili ukinutog Tečaja, njegove funkcionalnosti, aktivnosti ili materijala bez obzira da li su takvi rezultati dostupni u okviru kursa ili Usluga. Ako je vaš pristup tečaju prekinut zbog toga što niste kupili pretplatu za tečaj, a potom Pearson ponovo vrati vaš pristup kursu nakon što je primio uplatu, svaki takav ponovni pristup ostaće podložan uslovima ovog EULA (osim ako Pearson ne pruži nove odredbe i uslove za vas u vreme ponovnog uspostavljanja pristupa; u tom slučaju se primenjuju takvi novi uslovi).
  2. Prekid od vaše strane. Usled ograničenja naloga, koja vam može nametnuti vaša Ustanova ili usluga treće strane preko koje se pruža pristup Uslugama, možete u svako doba da ukinete svoj korisnički nalog obavestivši Pearson o svojoj odluci da to učinite. Vaše zadovoljstvo uslugama nam je važno. Ako imate bilo kakvih nedoumica ili pritužbi u vezi sa Uslugama ili želite da prekinete vaš pristup Uslugama, kontaktirajte nas na Pearson Support.
  3. Prekid od strane Pearsona. Pearson može, prema vlastitom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, obustaviti vaš pristup svim ili bilo kojim delovima Usluga ili ukinuti vaša prava na korišćenje Usluga, za bilo koje ponašanje ili upotrebu (bilo da vi ili neko drugi ima pristup Uslugama preko akreditiva za vaš nalog) za koje Pearson opravdano veruje da krše ovaj EULA.
  4. Efekat raskida. Bez obzira da li je raskidanje inicirano od vas, vaše Ustanove ili Pearsona, odeljci 12, 14, 17-21, 25 i 28  ovog EULA-a opstaju posle svakog takvog raskida. Sve informacije, podaci, podešavanja ili specifikacije ili prilagođavanja Usluge ili Pretplate koje se odnose na vaš Korisnički nalog mogu se trajno izgubiti nakon prestanka Usluge ili Pretplate koji se pružaju putem Usluga, bilo da ste vi, Pearson ili vaša Ustanova inicirali prekid. Korisnički sadržaj i druge korisničke informacije povezane sa vašim korišćenjem Usluga i dalje mogu biti dostupne vašoj Ustanovi ili, u meri u kojoj je objavljena na javnom forumu, drugim korisnicima Usluga za koje su takve informacije objavljene, čak i nakon prestanka.
 18. Jedini lek

  Odgovornost Pearson kompanije prema vama i vaš jedini i ekskluzivni lek u vezi sa korišćenjem Usluga biće ili obnova pristupa za koji ste se pretplatili ili kupili, ili povraćaj svih naknada koje ste direktno platili Pearsonu za određenu Uslugu ili Pretplatu. Kada je dostupna, refundacija će se izvršiti samo ako je vi pismeno zatražite u roku od prvih 15 dana nakon Upisa ili registracije. Povraćaj novca može da se obezbedi samo za kupovine izvršene direktno sa Pearsonovog veb sajta od strane Ovlašćenog korisnika. Povraćaji nisu dostupni za izgubljene ili ukradene pristupne kodove, niti za kupovine obavljene preko trećih strana (na primer, u knjižari vašeg kampusa). Ako niste zadovoljni nekom Uslugom ili želite da zatražite povraćaj novca, kontaktirajte nas u Pearson Support  (Pearson službi podrške).

 19. Odricanje garancije

  IZRIČITO PRIZNAJETE I SLAŽITE SE DA: (a) KORIŠĆENJE USLUGA SU NA VAŠ RIZIK. USLUGE SE PRUŽAJU NA OSNOVU "KAKVO JE" I "KAKO JE DOSTUPNO"; (b) NISTE SE POUZDALI U BILO KOJU IZJAVU, INFORMACIJU ILI SAVET PREDSTAVNIKA PEARSONA ILI PRODAVCA ZA KOJE BI SE MISLILO DA SU JAMSTVO ZA OVE USLUGE ILI DA FORMIRAJU BILO KOJU ODGOVORNOST PEARSONA; (c) KOLIKO TO NADLEŽNI ZAKON U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJAVA, PEARSON I NJEGOVI DAVAOCI LICENCE I UGOVORAČI IZRIČITO ODRIČU SVE GARANCIJE I USLOVE BILO KOJE VRSTE, IZREČENE, PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICIRANE GARANCIJE PRODAJE, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJE.

  NI PEARSON NITI NJEGOVI DAVAOCI LICI NE PREDSTAVLJAJU NITI GARANTUJU DA ĆE: (a) USLUGE ILI VAŠE KORIŠĆENJE NJIH BITI NEPREKINUTI ILI BEZ GREŠKE; (b) REZULTATI KOJI SE MOGU DOBITI KORIŠĆENJEM USLUGA BIĆE TAČNI ILI POUZDANI; ILI (c) USLUGE ISPUNITI VAŠE ZAHTEVE.S.

  NEKE JURISDIKCIJE NE DOZVOLJUJU ISKLJUČENJE IMPLICIRANIH JAMSTAVA, PA SE GORE POMENUTA ODRICANJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

 20. Ograničenje Odgovornosti

  PEARSON ILI NJEGOVI ZAPOSLENICI, SLUŽBENICI, AGENTI, UGOVARATELJI ILI DAVATELJI LICENCE NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU KOMPENZACIJSKU, SLUČAJNU, IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU, KAZNENU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE - UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKVE ZAHTEVE ILI ŠTETE NA OSNOVU VAŠE UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA USLUGA, BILO KOJEG VEB SAJTA ILI APLIKACIJA TREĆIH STRANA KOJIMA SE PRISTUPA PUTEM TIH USLUGA, OŠTEĆENJA IMOVINE, POTRAŽIVANJA TREĆIH STRANA, GUBITAK DOBITI, DOBRU VOLJU, PODATKE ILI DRUGE NEMATERIJALNE GUBITKE, GUBITKE UZROKOVANE OSLANJANJEM NA BILO KOJI SADRŽAJ ILI INFORMACIJE PRUŽENE PUTEM USLUGA I / ILI BILO KOJE DRUGE GUBITKE KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE UPOTREBE USLUGA. PEARSONVA NAJVEĆA UKUPNA OBVEZA U OKVIRU OVOG EULE NI U KOM SLUČAJU NEĆE PRELAZITI UKUPNE NAKNADE KOJE STE PLATILI PEARSONU ZA ODREĐENE USLUGE OD KOJIH NASTAJE GUBITAK. OGRANIČENJA NAVEDENA U OVOM ODELJKU PRIMJENJUJU SE BEZ OBZIRA NA TO JE LI TAKVA ODGOVORNOST UTVRĐENA NA OSNOVU UGOVORA, OŠTEĆENJA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, ČAK I AKO JE PEARSON OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVOG GUBITKA ILI OŠTEĆENJA I / ILI AKO JE NEKI OD OGRANIČENIH PRAVNIH LEKOVA U OVOM EULA-u IZNEVERIO SVOJU SUŠTINSKU SVRHU.

  NI JEDNU TUŽBU, BEZ OBZIRA NA OBLIK, KOJI PROIZLAZI IZ OVE EULA, NE SMETE PODNETI VIŠE OD GODINU DANA NAKON ŠTO POSTANU POZNATE ČINJENICE KOJE PODRŽAVAJU RAZLOG PODNOŠENJA POSTUPKA ILI BI VAM TO RAZUMNO TREBALO POSTATI POZNATO. NIŠTA U OVOJ EULA NEMA ZA CILJ DA ISKLJUČI ILI OGRANIČI  BILO KAKVE USLOVE, JAMSTVA, PRAVA ILI ODGOVORNOSTI KOJE PREMA VAŽEĆEM ZAKONU NE MOGU BITI ZAKONITO ISKLJUČENI ILI OGRANIČENI. PREMA TOME, NA VAS SE PRIMENJUJU SAMO OGRANIČENJA KOJA SU ZAKONITA U VAŠOJ NADLEŽNOSTI I U TAKVIM ĆE SLUČAJEVIMA NAŠA ODGOVORNOST BITI OGRANIČENA NA MAKSIMALNO DOPUŠTENU MERU.

  Stanovnici Nju Džersija ili osobe koje pristupaju uslugama iz Nju Džersija ne podležu ovogodišnjem ograničenom roku. Takve bi osobe takođe trebale pregledati odjeljak 28. u nastavku.

 21. Zastupanje i garancija; Odšteta

  Kao uslov vašeg korišćenja Usluga, garantujete i izjavljujete Pearsonu da ste Ovlašćeni korisnik i da nećete koristiti Usluge u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim EULA-om. U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, vi pristajete da branite, obeštećujete i smatrate neškodljivim Pearson i njegove zaposlene, službenike, agente, izvođače i davaoce licence od bilo kakvih zahteva, štete, troškova ili obaveze proistekle ili na bilo koji način povezane sa bilo kojim kršenje ove EULA ili neovlašćenim korišćenje Usluga.

 22. Izbor zakona i forum

  Slažete se da ovaj EULA neće biti regulisan od strane Konvencije Ujedinjenih nacija o Ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i da će sve radnje, sporovi ili kontroverze koje se odnose na ovaj EULA ili vaše korišćenje Usluga (svaki „zahtev“) podležu uslovima ove odredbe. Ako nije navedeno niže, (a) potčinjavate se ličnoj i isključivoj nadležnosti i mestu sudova smeštenih u okrugu Njujork, država Njujork („izabrani forum“) u pogledu bilo kog zahteva, (b) neopozivo dajete pristanak za usluge procesa putem e-pošte, lične dostave ili poštom overenom ili preporučenom poštom, sa zahtevom za povratom, na poštansku adresu navedenu u vašem korisničkom nalogu; i (c) saglasni ste da će se bilo kojim zahtevom upravljati i biće tumačen u skladu sa zakonima države Njujork (“Izabrani zakon”). Ako imate prebivalište u Kanadi, izabrani forum biće sudovi u provinciji Ontario, a izabrani zakon će biti zakoni Ontarija i zakoni Kanade koji se u njemu primenjuju, bez primenjivanja načela sukoba zakona. Ako živite izvan SAD-a i Kanade, izabrani forum su sudovi u Engleskoj, a izabrani zakon su zakoni Engleske, bez primenjivanja načela sukoba zakona. Ništa u ovom paragrafu nije namijenjeno ograničenju ili suprotstavljanju primjene lokalnih propisa o zaštiti privatnosti i podataka koji bi na drugi način regulisali prikupljanje, otkrivanje i upotrebu vaših ličnih podataka.

 23. DMCA i Obaveštenja o neprikladnom sadržaju

  Ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa autorskim pravima u vezi sa bilo kojim materijalom koji su na Uslugama objavili drugi ili želite na neki drugi način da prijavite neprikladan sadržaj na Uslugama, javite nam se. Mi se pridržavamo odredbi Zakona o autorskim pravima o digitalnom milenijumu koji se primenjuje na provajdere Internet usluga (17, američki član 512). Ako nije drugačije navedeno u bilo kojoj određenoj DMCA oznaci koju daje Pearson, molimo vas da nam pošaljete pismeno obaveštenje („Obaveštenje“) tako što ćete kontaktirati našeg imenovanog agenta na sledećoj adresi:

  DMCA Designated Agent
  Pearson Education, Inc.
  221 River Street
  Hoboken, NJ 07030
  email: pearsondmca.agent@pearson.com

  Ako ste vlasnik autorskih prava ili ovlašćeni zastupnik vlasnika autorskih prava i verujete u dobroj veri da je delo zaštićeno autorskim pravima kopirano, prilagođeno, reprodukovano ili izloženo putem Usluga na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, možete podneti pismeno obaveštenje o navodnom kršenju prava našem imenovanom agentu. Da bi bila efikasna, Obaveštenje mora sadržavati sledeće:

  • fizički ili elektronski potpis vlasnika, ili osobe ovlašćene da deluje u ime vlasnika, („Strana koja se žali“) ekskluzivnog prava na koje se navodno krši; Informacije koje su dovoljno dovoljne da Pearson-u omogući da kontaktira ugovornu tužbu, kao što su adresa, telefonski broj i, ako su dostupne, adresa elektronske pošte;
  • Identifikacija materijala koji navodno krši usluge na Uslugama ("materijal koji krši povrede") i informacija koja je dovoljna da Pearsonu omogući da pronađe takav materijal na Uslugama; Identifikacija dela zaštićenog autorskim pravima za koje se tvrdi da je prekršeno ("Povrede materijala") ili ako je više radova zaštićenih autorskim pravima na Uslugama pokriveno jednim obaveštenjem, spisak svih dela zaštićenih autorskim pravima za koje se tvrdi da su prekršena (molimo da budete konkretni koji materijal za prekršaje krši, na kojem se krši materijalu);
  • Izjava da je strana koja se žali u dobroj veri da upotreba materijala koji krši a koji se prijavljuje u žalbi nije odobrena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona; i
  • Izjava da su informacije u Obaveštenju tačne i pod pretnjom kazne za krivokletstvo da je strana koja je podnela žalbu vlasnik ili ovlašćeno lice da deluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povređeno.
 24. Prijavljivanje drugog zabranjenog sadržaja

  Pearson vas takođe ohrabruje da prijavite na dmca.agent@pearsoned.com  bilo koji sadržaj na Uslugama ili dostupan putem Usluga za koji verujete da sadrži sadržaj koji je zabranjen, zlonamerni kod ili bilo koji uvredljiv, klevetnički ili na drugi način nezakonit sadržaj ili koji je na drugi način zabranjen ovim EULA. Da biste osigurali da Pearson može brzo odgovoriti na problem, vaša adresa e-pošte treba da sadrži: originalnu URL adresu Pearson stranice; URL adrese povezane stranice; opis predmetnog sadržaja i na osnovu čega verujete da je sadržaj zabranjen ili na drugi način neprikladan; kao i informacije o tome kako bi vas Pearson mogao najbolje kontaktirati ako ste voljni da dodatno pomognete Pearsonu u njegovoj istrazi.

 25. Ostalo

  Ova EULA je lično za vas i ne možete nikome dodeliti, preneti ili delegirati svoja prava ili obaveze iz ovog EULA-a. Pearson može dodeliti ili delegirati svoja prava ili obaveze iz ovog EULA-a, u celosti ili delimično, u skladu sa Pearsonovim pravom i obavezama iz ovog EULA-a i bilo kojeg sporazuma koji može imati sa vašom Ustanovom. U slučaju da se bilo koja odredba ovog Ugovoram iz bilo kog razloga smatra  nevažećom ili neizvršljiivom, ostatak ovog Ugovora će ostati validan i izvršljiv u skladu sa njegovim uslovima. Ova EULA je ceo ugovor između Pearsona i vas u pogledu Usluga i ne može se menjati ako nema potpisanog pismenog ugovora. Naslovi u ovom EULA-u su samo za vašu korist i nemaju nikakvo pravno značenje ili efekat. Ako se Pearson odrekne ili ne izvrši bilo koji termin ili uslov ovog EULA-a u bilo kojoj ili više prilika, bilo ponašanjem ili na neki drugi način, njegovo odricanje ili propuštanje da sprovede te uslove neće sprečiti Pearson u sprovođenju bilo kog termina ili uslova ovog EULA-a u neko drugo vreme. Značenje ovog EULA ne može se promeniti vašim ili Pearsonovim ponašanjem, čak i ako se ponavlja, niti bilo kojim običajem ili praksom drugih koji su angažovani u istom ili sličnom poslu. Pored toga što je deo registracionog obrasca, ova EULA je dostupna i putem veze na Uslugama, tako da možete u svakom trenutku da se pozovete na njega. Izričito je želja strana da ovaj EULA i svi povezani dokumenti budu sastavljeni na engleskom jeziku. C’est la volonté expresse des parties que la présente convention ainsi que les documents qui s’y rattachent soint rédigés en anglais.

 26. Odredbe koje se ne primenjuju u Nju Džersiju

  U skladu sa Zakonom o garanciji i obaveštenju o potrošačkim ugovorima o istini u Nju Džersiju, sledeće odredbe ovih Uslova korišćenja ne primenjuju se na one osobe koje su obuhvaćene tim zakonom, kao što su stanovnici države Nju Džersi ili pojedinci koji pristupaju uslugama iz države : Odeljci 16 i 19-22.

Verzija: 1.2.Serbia
Zadnja revizija: 18. maja 2020